دیوار سبز مصنوعی

روف گاردن

ما مفتخریم به عنوان تنها وارد کننده گلهای مصنوعی در ایران صنعت جدیدی را وارد این کشور کرده ایم و با توجه به تحریمها و عدم واردات این محصول به عنوان مرجع در کشور فعالیت میکنیم